Menu |
Welsh language pattern of the week: Amser tacluso - Tidy up time
Twitter
Google Search
Google Translate
Home Page

Welsh

 

 

Cymraeg bob dydd, trwy'r dydd!

 

Click on the dates to see videos of our 'Criw Cymraeg' members introducing the Welsh patterns.

Week Beginning:

Dydd Llun 12 Tachwedd/Monday 12th November

 • Croeso - Welcome
 • Bore da - Good Morning
 • Prynhawn da - Good Afternoon
 • Hwyl Fawr/Da bo chi - Goodbye

 

Dydd Llun 19eg Tachwedd/Monday 19th November:

 • Sefwch - Stand
 • Eisteddwch - Sit 
 • Wrth y drws - By the door
 • Ar y carped - On the carpet
 • Yn dawel - Quietly
 • Yn llonedd - Still

 

Dydd Llun 26 Tachwedd/Monday 26th November

 • Ble mae ... - Where is the ...
 • Dyma ... - Here is ...
 • Yma/Dim yma - Here/Not here
 • Absennol - Absent
 • At y deintydd - At the dentist
 • At y doctor - At the doctors
 • Ar ei wyliau - On holiday
 • Yn yr ysbyty - In hospital

 

Dydd Llun 3 Rhagfyr/Monday 3rd December

 • Pwy wyt ti?
 • ... ydw i

 

Dydd Llun 10 Rhagfyr/Monday 10th December

 • Ewch allan - Go out
 • Dewch i mewn - Come in
 • Dewch yma - Come here
 • Gwnewch res - Line up

 

Dydd Llun 17 Rhagfyr/Monday 17th December

 • Ga i fynd i'r ty bach? - Can I go to the toilet?
 • Ga i help? - Can I have help?
 • Cewch/Na chewch - Yes, you may/No, you may not

 

Dydd Llun 7 Ionawr/Monday 7th January

 • Gwrandwech (i mi) - Listen (to me)
 • Edrychwch (arna i) - Look (at me)

 

Dydd Llun 14 Ionawr/Mon day 14th January

 • Diolch yn fawr - Thank you very much
 • Os gwelwch yn dda - Please

 

Dydd Llun 21 Ionawr/Monday 21st January

 • Gwisgwch eich cotiau - Wear your coats
 • Golchwch eich dwylo - Wash your hands

 

Dydd Llun 28 Ionawr/Monday 28th January

 • Pawb yn barod - Everyone ready
 • Pawb yn dawel - Everyone quiet
 • Wyt ti'n barod? - Are you ready? (singular)
 • Ydw - Yes
 • Ydych chi'n barod? -  Are you ready? (plural)
 • Ydyn - Yes

 

Dydd Llun 4 Chwefror/Monday 4th February

 • Beth yw'r amser? - What's the time?
 • Mae'n amser chwarae - It's playtime
 • Mae'n amser cinion - It's dinner time
 • Mae'n amser gwasanaeth - It's assembly time

 

Dydd Llun 11 Chwefror/Monday 11th February

 • Amser llaeth - Milk time
 • Amser tacluso - Tidy up time
 • Amser canu - Singing time
 • Amser stori - Story time

 

Dydd Llun 18 Chwefror/Monday 18th February

 • Bron yn amser cinio - Nearly dinner time
 • Amser mynd adre - Home time

 

Dydd Llun 4 Mawrth/Monday 4th March

 • Rhifwch - Count
 • Ysgrifennwch - Write
 • Darllenwch - Read

 

Dydd Llun 11 Mawrth/Monday 11th March

 • Ateb da iawn - Very good answer
 • Cwestiwn da iawn - Very good question
 • Gofynnwch eich bartner - Ask your partner

 

Dydd Llun 18 Mawrth/Monday 18th March

 • Sawl un? - How many?
 • Pa liw/siap ydy hwn? - Which colour/shape is this?
 • Sgwar, Cylch, Hirsgwar, Triongl - Square, Circle, Rectangle, Triangle

 

Dydd Llun 25 Mawrth/Monday 25th March

 • Tawelwch - Quietly
 • Cerddwch - Walk 

 

Dydd Llun 1 Ebrill/Monday 1st April

 • Paid a/Peidiwch - Don't (Singular/Plural)
 • Gyda'ch gilydd - Together

 

Dydd Llun 8 Ebrill/ Monday 8th April

 • Dwylo i fynu - Hands Up
 • Dwylo ynghyd, llygaid ynghau - Hands together, eyes closed

 

Autumn term - Oracy

Still image for this video

Welsh Patterns to be taught

Top